.

.

mandag 2. desember 2013

22 Dager igjen til jul


Tradisjon:
Fra latin, tradere (overføre)
Noe som overføres over flere ledd, for eksempel fra generasjon til generasjon.
Tradisjonens oppgave er å binde sammen det gamle med det nye for å skape en historisk kontinuitet som en mener er spesielt verdifull fordi det utgjør en vesentlig del av et samfunns eller en gruppes sosiale arv.


Den siste programomtalen er fra 1988.
Og jeg siterer:

Tøfflus og skomaker Andersen er på ti år nesten like knyttet til den norske advent som selve Jesus-barnet, slik at Henki Kolstads blide åsyn er blitt en juletradisjon i seg selv.

Dette er altså skrevet for 25 år siden.
Ingen annen høytid er mer knyttet til tradisjoner enn julen.
Og ingen jul vil være det samme uten tradisjoner.


Tradisjoner er vår sosiale arv, så hvorfor skulle NRK gjøre oss arveløse?


Så rart med de ørsmå barneskoa jeg kom over i hylla mi i går.
Du snakker!
Blir nesten litt redd for å ta i dem med en grov arbeidshand, redd for å knuse dem, lissom.
Vet du?
Fikk nesten ikke blund på øya i natt, sånn spekulerte jeg frem og tilbake.
Hvem i alle dager er det som eier disse småskoa, tenker jeg.
Ja, for noen må det jo være?
De kan jo ikke ha kommet hit av seg sjøl, heller, kan de vel?
Men hvem?
Merkelig, som blåst bort inni hue på meg.
Nåja, før eller siden må jo den som eier skoa dukke opp.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar